“Concept Optik premiază iubirea”

REGULAMENT Concurs „Concept Optik premiaza iubirea”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este S.C. INSIGHT VISION SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Emil Racovita, Nr. 10A, bl. I9, sc. 2, Et. 8, Ap. 56, sector 4, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J40/13517/2013, avand cod unic de inregistrare32420380, adresa de website: www.insightvision.ro, reprezentata prin Cristian Rabinca denumit in continuare Organizator. Participantii la Promotii sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Concursului (denumit in continuare “Regulament Oficial“), potrivit celor mentionate mai jos.

Regulamentul Oficial poate fi obtinut, la cerere, in mod gratuit in magazin.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul se desfaşoară pe teritoriul Romaniei, urmand a fi publicat pe website-ul www.insightvision.ro si pe contul oficial de Facebook htps://www.facebook.com/Concept.Optik .

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 20.02.2014 – 23.02.2014. Concursul se incheie in data de 23.02.2014 la ora 23:59.

SECTIUNEA 4. CONTINUTUL CONCURSULUI

Pentru inscrierea in concurs trebuie sa intrati pe contul de Facebook Concept Optik si sa dati „Like” paginii.

 •         Alegeti de pe site-ul https://www.insightvision.ro/?cat=44  lentilele de contact care vi se potrivesc

• Postati pe peretele paginii Facebook Concept Optik: https://www.facebook.com/Concept.Optik produsul ales, iar la descriere mentionati numele participantului

 •         Strangeti cele mai multe voturi (1 vot = 1 like al postarii) si castigati!

 •        Votul va fi valid doar daca va fi fi acordat de catre cei care au dat “Like” paginii Concept Optik

 •         Participantii pot inscrie in concurs o singura postare

•         Postarea cu cele mai multe like-uri este desemnata castigatoare

•         Perioada de desfasurare este 20.02.2014 – 23.02.2014. Concursul se incheie in data de 23.02.2014 la ora 23:59.

 •         Castigatorul va fi anuntat in 24.02.2014, fiind desemnat in prezenta unei comisii formata din angajatii Concept Optik. Numele acestuia va fi afisat pe contul oficial de Facebook Concept Optik.

 •        Premiul acordat va fi reprezentat de o pereche de lentile de contact aleasa de castigator la inscrierea in Concurs.

 SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

La concursul „Concept Optik premiaza iubirea” poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii concursului si care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

Insight Vision SRL isi rezerva dreptul de a modifica unilateral prezentul Regulament al Campaniei. Nici o modificare nu poate fi retroactiva, toti Participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor avea drepturi egale conform prezentului Regulament

SECTIUNEA 6. PREMIUL CONCURSULUI

 Se vor acorda ca premiu o pereche de lentile de contact cosmetice, aleasa de castigator dintre cele participante la concurs si prezentate pe website-ul Organizatorului.

 SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorul va fi desemnat in urma evaluarii numarului de like-uri pe care un participant le-a adunat in urma postarii pagina oficiala Concept Optik.  Toti participantii la concursul “Concept Optik premiaza iubirea” trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

Comisia de evaluare a numarului de like-uri  va fi alcatuita din 3 membrii, angajati ai Insight Vision SRL, desemnati de catre administratorul companiei.

 SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Castigatorului concursului de pe Facebook  i se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in 24 de ore dupa incheierea jurizarii, astfel: va fi contactat prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le-a  completat in profilul de pe Facebook si i se va afisa numele pe pagina Concept Optik de pe Facebook.

 In cazul in care castigatorul nu trimite in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca a furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales de Comisia prestabilita prin acelasi mecanism.

 Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatoarelor din motive care nu tin de el.

 Castigatorul va intra personal in posesia premiului, incepand cu data de 03 martie 2014, astfel:

 1. Daca este din Bucuresti, castigatorul isi va ridica premiul de la punctul de lucru Insight Vision , din Bucuresti. Castigatorul va prezenta buletinul sau cartea de identitate.

 2. Daca este din afara Bucurestiului, castigatorul va primi premiul prin posta / curier, taxele fiind suportate de catre Organizator. Inainte de trimiterea premiului castigatorul/castigatoarea trebuie sa trimita pe fax/ mail Organizatorului o copie dupa buletin sau cartea de identitate si adresa de expediere.

 La receptionarea premiului castigatorul trebuie:

1. sa prezinte/ trimite prin e-mail  reprezentantului Insight Vision un document de identitate ;

2. sa predea reprezentantului Insight Vision procesul-verbal de predare-primire a premiului, semnat.

 Premiu vor fi expediate prin posta/ curier numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 9. PUBLICARE

Regulamentul Oficial al Concursi este disponibil in mod gratuit pe adresa de website www.insightvision.ro . Prin participarea la aceasta Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile din Romania.1

SECTIUNEA 10. DISPOZITII FINALE

Legea aplicabila Regulamentului este legea romana.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.